Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni a lansat  “Ghidul Mediului Asociativ Românesc din afara graniţelor ţării ”

    În toate ţările în care locuiesc români există biserici româneşti, organizaţii non-guvernamentale, instituţii culturale, asociaţii studenţeşti, publicaţii în limba română prin care românii încearcă să-şi păstreze limba naţională, tradiţiile şi obiceiurile româneşti, dar şi o cât mai bună legătură cu patria mamă.

    Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni a clasificat pentru fiecare ţară toate datele referitoare la aceste entităţi din diverse surse la care a avut acces: Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale. Toate informaţiile primite au fost trecute într-un ghid informativ  al mediului asociativ românesc din afara graniţelor ţării.

ghid ieh

    Doamna Zvetlana Preoteasa, director general al IEH consideră că , în zilele noastre, diaspora a ajuns să reprezinte problema întregii ţări, nu doar a unei instituţii din statul român, de aceea consideră că o bună comunicare între toate instituţiile statului, societatea civilă, mass-media pe de-o parte şi diaspora românească, fie că este vorba de cea istorică sau cea economică, pe de altă parte, este absolut necesară .

    Este foarte posibil ca unele asociaţii, biserici, fundaţii, şcoli, etc., să nu fie regăsite în acest ghid, deşi ele fiinţează, poate unele dintre ele chiar de mult timp.  Acest lucru este doar din cauza unei destul de restrânse baze de date pusă la dispoziţie specialiştilor IEH. Acesta este motivul pentru care colectarea de date este continuă , iar următorul ghid va fi mai cuprinzator.

    Directorul General al IEH, Zvetlana Preoteasa doreşte ca  în următoarele luni, acest ghid informativ să poată fi consultat şi în format online.

   Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, este organizat şi functionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie , în subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi în coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni.

   Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni are ca scop derularea de programe pentru promovarea valorilor culturale româneşti, în principal în rândul etnicilor români în cadrul comuniăţilor istorice româneşti din afara teritoriului României şi nu numai.

Acțiuni ale IEH pentru bibliotecarii din Republica Moldova  Proiectul informativ – formativ “Interferențe culturale românești – Cartea în biblioteci”

În perioada 06 – 10 octombrie 2014, Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni derulează la Centrul său de la Crevedia, în parteneriat cu Ministerul Culturii de la Chişinău și cu sprijinul financiar al SIF Banat – Crișana, proiectul informativ – formativ “Interferențe culturale românești – Cartea în biblioteci”, care reunește 40 de bibliotecari,specialiști în domeniul bibliologiei și biblioteconomiei, din zonele rurale ale Republicii Moldova.

ieh bibliotecaScopul proiectului este acela de a contribui la formarea continuă a  personalului care lucrează în bibliotecile basarabene și de a-l ține conectat la standardele europene de organizare a muncii intr-o bibliotecă, pentru a deservi publicul cititor și pentru a atrage spre carte cât mai mulți tineri. De aceea, pe parcursul celor 4 zile, participanții vor beneficia de cursuri de perfecționare, susținute grație programului Biblionet, și de ateliere practice, în cadrul cărora vor efectua vizite la biblioteci – reper din spațiul bucureștean: Biblioteca Națională a României și Biblioteca Centrală Universitară, precum și vizite la instituții culturale cu impact în activitatea acestora.

Proiectul “Interferențe culturale românești – Cartea în biblioteci” , reprezintă  un nou pas în concretizarea protocolului de colaborare iniţiat cu ocazia vizitei de lucru efectuate la Chişinău în perioada 21-24 mai 2014 de către directorul general adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Nicolae Brînzea, şi semnat la Bucureşti pe 23 iunie 2014, cu prilejul vizitei la sediul IEH a viceministrului culturii din Republica Moldova, Igor Şarov.

 

Amintim că în aprilie 2014, cu ocazia Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XVIII-a, IEH a organizat în capitala Republicii Moldova, cu sprijinul  Bibliotecii Municipale B.P. Haşdeu din Chişinău,  evenimentul „Cartea românească – o prioritate şi o conştiinţă”, la care au participat peste 90 de bibliotecari, specialiști în domeniul biblioteconomiei, din bibliotecile rurale de pe teritoriul Republicii Moldova, și care a  reprezintat lansarea unei dezbateri pe teme de actualitate pentru mediul biblioteconomic și al bibliologiei din Republica Moldova, un pas spre realizarea fondului de carte românească în comunitățile istorice românești, obiectiv prioritar al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.

 

Centrul IEH de la Crevedia a găzduit în luna iunie a acestui an “Tabăra de istorie şi civilizaţie românească” pentru etnicii români din Republica Moldova, studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie – Universitatea de Stat din Moldova, lunile iulie și august fiindu-le rezervate tinerilor etnici români din Ucraina (Transcarpatia şi Cernăuţi), băieșilor din Croaţia și studenților români stabiliți/născuți pe teritoriul Spaniei, Italiei și Portugaliei.

Departamentul de Comunicare
Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni
Ministerul Afacerilor Externe
Telefon 004 021 310 26 98
Fax 004 021 310 15 36
E-mail office@ieh.ro
www.ieh.ro

 

Proiectul „Basm românesc” al Institutului Hurmuzachi

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat proiectul “Basm romanesc” cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor în 2013, cu scopul ca pe durata unui an să stimuleze elevii români de pretutindeni să conceapă împreună un basm. Un argument al unității lor identitare, indiferent de locul în care trăiesc. Ei sunt o singură clasă, o singură bătaie de inimă, o dovadă vie că granițele nu există.

basme afisEvenimentul de lansare a proiectului Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni,”Basm românesc”, a avut loc în data de 1 iunie 2013,  la Palatul Copiilor din Capitala României. Alături de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni au fost prezenți, pentru a marca momentul de debut, și partenerii săi în acest proiect:  Palatul Național al Copiilor, Editura CD Press, dar și reprezentanții presei. Cu această ocazie s-a făcut  o videoconferinţă cu școlile românești din Spania și Italia, primele care, după elevii de la Palatul Național al Copiilor, au completat basmul.

Continue reading