Cartea de identitate

A. CARTE DE IDENTITATE (in cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării, sau schimbării numelui după căsătorie/divorţ)

Documente necesare 
1.Paşaportul valabil/Cartea de identitate românească
2. 6 fotografii

Pentru reînnoirea cărţii de identitate, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele variante:

 • Reînnoirea cărţii de identitate prin procură întocmită la oficiul consular.

Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni înainte de expirarea cărţii de identitate/buletinului. Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate românesc valabil (carte de identitate, adeverinţă provizorie de identitate, paşaport electronic simplu/temporar sau titlu de călătorie valabil).

Taxa consulară este de 60 euro.

 

 • Deplasarea În România în vederea reînnoirii cărţii de identitate.

În cazul în care nu mai sunteți în posesia unui pașaport valabil sau a unei cărți de identitate valabile, deplasarea se va face pe baza unui titlu de călătorie eliberat de oficiul consular.

Taxa consulară pentru titlul de călătorie este de 65 euro.

 

B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE 

PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare

 • documentul eliberat de autorităţile statului spaniol din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii, etc.) pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară, tradus şi legalizat de oficiul consular.
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original și copie
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorț, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original și copie
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;
 • timbrul fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeu, însotit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredintat prin hotarâre judecatorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.

NOTĂ:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi două fotocopii.

DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:

 • documentul eliberat de autoritățile statului de reședință din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii, etc.) pentru care nu se poate deplasa în țară, tradus și legalizat la Secția Consulară
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de  eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
 • fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – de 7 lei;
 • timbrul fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 4 lei.

NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii 

IMPORTANT! CERTIFICATELE DE TARE CIVILĂ (DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎȘI PIERD VALABILITATEA.
(sursa: madrid.mae.ro)

Tu ce parere ai
 1. (*)
 2. (*)
 3. (*)
 4. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days